metric NEW ... violations

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

metric NEW ... violations

Tromp, AHMJ (Ad)
metric NEW ... violations

Hi,

Can you explain the metric NEW violations to me please? Where can I find some usefull information on this metric? Ive created 3 major violations in Java code, but NEW Major violations says: none.  Ansd I expected to have: 3.

Best regards,

Ad Tromp
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: metric NEW ... violations

David Racodon-2
Hi Ad,

New ... violations: violations added since a specific previous analysis.

This previous analysis can be selected through the Time changes... list box:

Inline images 1


Have a look at http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Differential+Views for more information.


Regards,

David RACODON | SonarSource
Senior ConsultantOn 10 August 2012 13:26, Tromp, AHMJ (Ad) <[hidden email]> wrote:

Hi,

Can you explain the metric NEW violations to me please? Where can I find some usefull information on this metric? Ive created 3 major violations in Java code, but NEW Major violations says: none.  Ansd I expected to have: 3.

Best regards,

Ad Tromp
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: metric NEW ... violations

Tromp, AHMJ (Ad)
RE: [sonar-user] metric NEW ... violations

Hello David,

Thank you for your quick reaction.  I am aware that I can choose previous analysis. And in the violations widget it works fine for me:

So I can see the 3 added Major Violations (over 5 days). Also in the History Table widget I can see the added number of major violations, since a previous analysis (over 5 days) . But the NEW Major violations metric states none !?. 

Best Regards,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad Tromp       

Sr. Specialist Methoden & Technieken   

ICT/AS/PDS/DS

                       


Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen

GK1 00.42A

T +31 45 57 91322

[hidden email]

www.apg.nl

Denk aan het milieu en print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.

APG bevordert bewustzijn van het leefmilieu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Van: David Racodon [[hidden email]]
Verzonden: vrijdag 10 augustus 2012 15:51
Aan: [hidden email]
Onderwerp: Re: [sonar-user] metric NEW ... violations

Hi Ad,

New ... violations: violations added since a specific previous analysis.

This previous analysis can be selected through the Time changes... list box:

Have a look at http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Differential+Views for more information.

Here's a live example: http://nemo.sonarsource.org/dashboard/index/48569?did=1&period=2

Regards,

David RACODON | SonarSource
Senior Consultant

http://sonarsource.com


On 10 August 2012 13:26, Tromp, AHMJ (Ad) <[hidden email]> wrote:

Hi,

Can you explain the metric NEW … violations to me please? Where can I find some usefull information on this metric? I’ve created 3 major violations in Java code, but NEW Major violations says: none.  Ansd I expected to have: 3.

Best regards,

Ad Tromp


De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617    
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: metric NEW ... violations

David Racodon-2
Hi Ad,

But the NEW Major violations metric states none !?

The NEW Major violations metric is well displayed in the Violations widget. So it means that it is correctly computed.
Where do you display this NEW Major metric that states none? Could you send a screenshot of your page?

Thank you 

Regards,

David RACODON | SonarSource
Senior ConsultantOn 13 August 2012 08:39, Tromp, AHMJ (Ad) <[hidden email]> wrote:

Hello David,

Thank you for your quick reaction.  I am aware that I can choose previous analysis. And in the violations widget it works fine for me:

So I can see the 3 added Major Violations (over 5 days). Also in the History Table widget I can see the added number of major violations, since a previous analysis (over 5 days) . But the NEW Major violations metric states none !?. 

Best Regards,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad Tromp       

Sr. Specialist Methoden & Technieken   

ICT/AS/PDS/DS

                       


Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen

GK1 00.42A

T <a href="tel:%2B31%2045%2057%2091322" value="+31455791322" target="_blank">+31 45 57 91322

[hidden email]

www.apg.nl

Denk aan het milieu en print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.

APG bevordert bewustzijn van het leefmilieu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Van: David Racodon [[hidden email]]
Verzonden: vrijdag 10 augustus 2012 15:51
Aan: [hidden email]
Onderwerp: Re: [sonar-user] metric NEW ... violations

Hi Ad,

New ... violations: violations added since a specific previous analysis.

This previous analysis can be selected through the Time changes... list box:

Have a look at http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Differential+Views for more information.

Here's a live example: http://nemo.sonarsource.org/dashboard/index/48569?did=1&period=2

Regards,

David RACODON | SonarSource
Senior Consultant

http://sonarsource.com


On 10 August 2012 13:26, Tromp, AHMJ (Ad) <[hidden email]> wrote:

Hi,

Can you explain the metric NEW … violations to me please? Where can I find some usefull information on this metric? I’ve created 3 major violations in Java code, but NEW Major violations says: none.  Ansd I expected to have: 3.

Best regards,

Ad Tromp


De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617    
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617